HỆ THỐNG VĂN BẢN LUẬT

tìm kiếm văn bản luật và văn bản hướng dẫn

Luật Bảo hiểm Xã hội 2014

Ban hành: 20/11/2014
Hiệu lực: 01/01/2016
Tình trạng: Còn hiệu lực
Văn bản hướng dẫn (10)

Luật Lao động 2012

Ban hành: 18/06/2012
Hiệu lực: 01/05/2013
Tình trạng: Hết hiệu lực
Văn bản hướng dẫn (42)

Luật Quản lý thuế 2006

Ban hành: 29/11/2006
Hiệu lực: 01/07/2007
Tình trạng: Sửa đổi, bổ sung
Văn bản hướng dẫn (0)

Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp 2008

Ban hành: 03/06/2008
Hiệu lực: 01/01/2009
Tình trạng: Sửa đổi, bổ sung
Văn bản hướng dẫn (0)

Luật thuế Giá trị Gia tăng 2008

Ban hành: 03/06/2008
Hiệu lực: 01/01/2009
Tình trạng: Còn hiệu lực
Văn bản hướng dẫn (0)

Luật Kế toán 2015

Ban hành: 20/11/2015
Hiệu lực: 01/01/2017
Tình trạng: Còn hiệu lực
Văn bản hướng dẫn (0)
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về luatlaodong.com.vn@gmail.com