HỆ THỐNG VĂN BẢN LUẬT

tìm kiếm văn bản luật và văn bản hướng dẫn

Từ 1/1/2021, người lao động có thêm quyền lợi khi nhận lương

Bên cạnh số tiền lương tháng, người lao động sẽ được người sử dụng lao động cung cấp bảng kê các khoản lương, tiền làm thêm và khấu trừ (nếu có).
Từ 1/1/2021, người lao động có thêm quyền lợi khi nhận lương
Bên cạnh số tiền lương tháng, người lao động sẽ được người sử dụng lao động cung cấp bảng kê các khoản lương, tiền làm thêm và khấu trừ (nếu có).

Đây là quy định mới được bổ sung trong Luật Lao động 2019, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Trước đây, Luật Lao động 2012 chưa có quy định này.

Theo đó, khi trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

Điều này tăng thêm quyền lợi cho người lao động khi có thể chủ động biết rõ hơn các khoản thu nhập, gia tăng tính minh bạch nói chung trong chi trả lương. Đồng thời, người sử dụng lao động cũng sẽ có thêm 1 công việc phải làm khi trả lương. 

Bên cạnh đó, Luật Lao động 2019 cũng quy định trường hợp lương được trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng, người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Dân trí